Hu

NBA Scores February 20, 2014

Denver    101    
Milwaukee    90

Miami    103    
Oklahoma City    81

Houston    99    
Golden State    102